Over het LGG

Historiek

Het Liers Genootschap voor Geschiedenis ziet het levenslicht in 1984, wanneer enkele enthousiaste Lierse geschiedenisliefhebbers zich verenigen. Wat volgt is een parcours vol interessante publicaties, activiteiten en tentoonstellingen.

 • 26 juni 1984: oprichtingsvergadering van de vzw ‘Liers Genootschap voor Geschiedenis’. De statuten verschijnen in het Belgisch Staatsblad van 25 april 1986. Het genootschap heeft tot doel de studie van de geschiedenis, het erfgoed, de heemkunde, de taalkunde, de archeologie, de geologie en de paleontologie in het algemeen en van de stad Lier in het bijzonder.
 • 1985: archeologische vooronderzoek naar de voormalige gebouwen van de abdij van Nazareth
 • 1985 – 1988: Poging om een zinvolle invulling te bekomen voor de voormalige Kluizekerk. Zonder resultaat.
 • 1986 – 1989: 750 jaar Abdij van Nazareth: Opgravingscampagne – tentoonstelling in het stedelijk museum – monumententocht met geïllustreerde wandelkaart – publicatie tentoonstellingscatalogus – vesperviering in de Sint-Gummaruskerk – permanente tentoonstelling in de abdij OLV van Nazareth in Brecht
 • 15 juli 1986: start van de opgravingscampagne ‘Abdij van Nazareth’ als B.T.K.-project met de steun van de Koning Boudewijnstichting
 • 1986: uitgave van het boek Felix Timmermans, de pelgrim van Ignaas Dom als bijdrage aan het Timmermansjaar
 • 1987: samen met de gilde ‘Heren van Lier’ wordt een kalender uitgegeven met stadsgezichten uit de 17de en 18de eeuw
 • Van 21 juni tot 11 oktober 1987: tentoonstelling in het Spui met de resultaten van de opgravingen van de abdij van Nazareth
 • 1987: publicatie boek Een groot bedrijf in een kleine stad. De firma De Heyder en Co. te Lier 1757-1834 door Catharina Lis en Hugo Soly
 • 1988: realisatie van de brochure ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van het overlijden van de Noorse aartsbisschop Olav Engelbrektsson te Lier in 1538
 • 1990: tentoonstelling ‘Lira Elegans – Lier 5 eeuwen in kaart en beeld’ met een begeleidende catalogus
 • 1990: publicatie boek Historische Stedenatlas van België i.s.m. het Gemeentekrediet
 • 1991: tentoonstelling over de militaire Lierse architectuur
 • 1991 – 2002: publicatie jaarboeken Lira Elegans
 • 1995: publicatie boek Architect Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge (1699 – 1768) en gelijknamige tentoonstelling in Lier en Middelburg (Nederland)
 • 1996: colloquium De Brabantse smalle steden in de Bourgondische en Habsburgse Nederlanden
 • 1999: publicatie boek De begijnhofparochie van Lier. Bouwgeschiedenis en inventaris van het kunstpatrimonium van de Sint-Margaretakerk
 • 2003: organisatie van de 26ste provinciale heemdag van Heemkunde Antwerpen
 • 2005: publicatie boek en tentoonstelling 150 jaar spoorwegen in de Kempen 1855 – 2005
 • 2010: publicatie boek Bergmann & Berckmans, schetsen en beelden uit het 19de-eeuwse Lier
 • 2010: publicatie boek Bernard Janssens (1887 – 1976), pionier van de Lierse erfgoedzorg en een gelijknamige tentoonstelling in het Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly te Lier
 • 2014: publicatie boek Lier in de Groote Oorlog, beschrijving van  de oorlogsgebeurtenissen in Lier en Koningshooikt. Deze publicatie past in een reeks die de erfgoedcel Kempens Karakter uitbrengt onder de titel ‘Het vergeten Slagveld’.
 • 2014: publicatie boek Gedenkwaardige Memorie van Lier, de oudste stadsbeschrijving van Lier uit 1614 door Richalt van Grasen
 • 2015: publicatie boek Leven en verering van Sint-Gummarus door Felix G. A. Brenart, een onbekende 18de-eeuwse studie over de Lierse stadspatroon
 • 2017: publicatie boek Lier op de vlucht, Lierse vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog
 • 2019: publicatie boek Lier als (nooit) tevoren. Hoe de groote oorlog de stad hertekende. Dit boek vormt een drieluik: het vooroorlogse stadsbeeld, de verwoesting en de wederopbouw
 • 2022: opstart Lira elegans 2.0, een digitale opvolger van de jaarboeken