Privacybeleid, cookies en algemene voorwaarden

De meeste info op deze site is beschikbaar zonder dat we persoonlijke gegevens van jou vragen. Op sommige plaatsen wordt er toch naar gevraagd of worden er bepaalde gegevens geregistreerd. Door onze website te bezoeken, ga je akkoord met de verwerking van je persoonlijke gegevens. Omdat elke gebruiker het recht heeft om te weten wat we verzamelen en waarom, geven we hier graag extra uitleg.

We behouden ons het recht om dit privacybeleid te wijzigen indien nodig.

Wie verwerkt je gegevens? 

De website die je nu bezoekt is eigendom van het Liers Genootschap voor Geschiedenis vzw met ondernemingsnummer BE 0431.219.438, Antwerpsesteenweg 55, 2500 Lier. Je kan ons bereiken via mail op info@liersgenootschap.be of via het contactformulier op deze website. Wij verwerken je gegevens die je door je bezoek aan deze website aan ons toevertrouwt.

Je gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door de leden van onze vereniging die instaan voor het onderhoud van deze website. Voor sommige specifieke diensten doen we beroep op derden. Om deze diensten te kunnen verlenen, hebben zij jouw gegevens nodig. Dit is bijvoorbeeld zo voor het platform waarmee we onze nieuwsbrief versturen. Het LGG heeft geen invloed op de manier waarop deze platformen jouw gegevens gebruiken. Wil je meer weten over hoe deze externe bedrijven hiermee omgaan? Klik dan verder naar hun privacyverklaringen:

We versturen jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet nodig is om de diensten te verlenen, tenzij we jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe hebben.

Welke gegevens verzamelen we en waarom? 

De meeste informatie op onze website is vrij beschikbaar. Hiervoor vragen we dus geen persoonlijke gegevens. Op sommige plaatsen vragen we daar wel expliciet naar. Dat doen we om jou goed te kunnen helpen. Als we dit doen, is dit steeds duidelijk aangegeven waarom we je gegevens nodig hebben. Zo hebben we je mailadres nodig om je een nieuwsbrief te kunnen sturen. Of als je ons een vraag stelt via het contactformulier, vragen we je mailadres om je vraag te kunnen beantwoorden.

Naast deze specifieke gegevens die we van je vragen, kunnen we ook anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Dit is informatie zoals je type browser en IP-adres.

Bij onze nieuwsbrief houden we ook bij of je de mail opent en op welke links je klikt. Wil je dat liever niet? Dan kan je je makkelijk uitschrijven.

Heb je nog meer vragen over dit onderwerp? Dan verwijzen we je graag door naar de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Wat met cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je toestel opslaan en die bepaalde informatie bevatten. Ze worden gebruikt om websites beter en gebruiksvriendelijker te laten werken. Ook het LGG heeft cookies of gelijkaardige technologieën op deze website geplaatst. Hiermee verzamelen en verwerken we persoonlijke gegevens. Zo kunnen we onze website beter en gebruiksvriendelijker maken. Bij je eerste bezoek aan onze website, vragen we hiervoor jouw toestemming. Als je hiermee instemt, ga je akkoord met ons privacybeleid en de algemene voorwaarden. Je kan de voorkeuren van je cookies altijd wijzigen. Hou er wel rekening mee dat sommige delen van de website dan mogelijk minder goed zullen werken.

Jouw rechten

Al je rechten kan je terugvinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Wil je een verzoek indienen om een van deze rechten uit te oefenen? Stuur ons dan een mailtje via info@liersgenootschap.be

Algemene voorwaarden

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. Ze is dus niet aangepast aan jouw persoonlijke of specifieke omstandigheden. Ze kan dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

We doen ons best om alle informatie zo correct en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Toch kan er af en toe een fout insluipen. Het LGG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat vanuit het gebruik van de informatie op deze website. Zie je ergens een foutje? Laat het ons dan zeker weten zodat we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen.

We kunnen ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid ervan of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of van een andere, met name als gevolg van het volgen van links of hyperlinks op onze website. Onder schade verstaan we onder meer, maar zonder daarmee volledig te willen zijn, alle verliezen, werkonderbrekingen en beschadiging van programma’s of gegevens op je computersysteem, apparatuur of programma’s.  

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en zomeer zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het Liers Genootschap voor Geschiedenis of rechthoudende derden.

De inhoud van alle artikelen die verschijnen binnen het digitale tijdschrift Lira Elegans 2.0, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en zo meer zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de auteur van het desbetreffende artikel of rechthoudende derden.

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Het hergebruik van teksten en/of afbeeldingen is enkel toegestaan mits bronvermelding. Voor het gebruik, de verspreiding en/of de verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden. Stuur ons hiervoor een bericht via info@liersgenootschap.be

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

We hopen dat je bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk verloopt. Mocht er toch een geschil zijn, valt deze site onder Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.